ประวัติบริษัท

บริษัท ทีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทขายกระจกและอลูมิเนียมที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 25 ปี เริมต้นจากการขายวัสดุ กระจก และ อลูมิเนียมเป็นหลัก ในช่วงเวลาต่อมา ได้ขยายกิจการโดยซื้อพื้นที่เพิ่มและรับงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม และ ล่าสุดทางบริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรในการแปลรูปกระจก เช่นเครื่องเจียรริม เครื่องเจียรปลี เพื่อรองรับความต้องการของงานกระจก อลูมิเนียม และงานตกแต่งภายในต่างๆ

สินค้า และ การบริการ

  • กระจก ทุกรูปแบบ เช่น กระจกใส กระจกเขียว กระจกเงา
  • กระจกแปลรูป เช่น กระจกเจียรริม กระจกเจียรปลี กระจกอบเทมเปอร์
  • อลูมิเนียมเส้น เช่น ชุดหน้าต่างบานเลื่อน ประตูบานสวิง
  • อุปกรณ์ ที่ใช้ควบคู่กับงานกระจก และ อลูมิเนียม
  • บริการติดตั้ง เช่น งานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม งานติดตั้งแผงกระจกเงา ซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านและอาคารพาณิชย์